2003 – Hallucinationslaboratoriet (The Laboratory of Hallucinations)

Hallucinationslaboratoriet or The Laboratory of Hallucinations was one of three shows in the Grand Guignol event ”An Evening of terror and laughter”. It is about the villian Dr. Gorlitz who lock in his wife, hides in the countryside and experiments with human brains.

Click here to read more about Hallucinationslaboratoriet (The Laboratory of Hallucinations)

This entry was posted in Micke's videos and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

One Response to 2003 – Hallucinationslaboratoriet (The Laboratory of Hallucinations)

  1. Pingback: Grand Guignol – i afton skräck och skratt (Grand Guignol – tonight: terror and laughter) | Commedia dell'Arte & Vulgar Comedy

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *